Hledej na stránce
Archív

Stravování

Stravování dětí zajišťuje školní kuchyně Cihelní 1a, 614 00 Brno, odkud obědy dovážíme.
Pitný režim je zajišťován po celý den pobytu v MŠ.

 

Ú h r a d a  s t r a v n é h o :

Úhrada platby za stravu a školné dětí se provádí z bankovních účtů  příkazem z č. účtu 42433621/0100  – variabilní symbol a částka visí na nástěnce školky. Platba za stravné musí být připsána na účet MŠ vždy nejpozději do 12. stávajícího měsíce.

P O K Y N Y     K E     S T R A V O V A N Í
1. Odhlašovat nebo přihlašovat dítě ke stravování je nutné do 11,00 hod. den předem, a to vždy na tel.č. 739 82 36 91 nebo písemně do sešitu u jednotlivých tříd.
2. Strava, kterou již nelze odhlásit, si rodiče mohou vyzvednout ve školce  od 11,15 hod do 11,25 hod, a to jen do nádob k tomu určených /jídlonosičů/.Strava je určena k bezprostřední spotřebě, a proto není možné tuto déle uchovávat. Stravu je možné vyzvednout pouze první den nepřítomnosti dítěte.
3. Stravné se platí zálohově dopředu v počtu stravovaných dnů za stávající měsíc. /sazba x počet stravovaných dnů v měsíci– odhlášené dny předchozího měsíce/. Částky stravného budou k dispozici /na seznamech/ v šatnách jednotlivých tříd první pracovní dny každého měsíce. Stravné se platí do 12. v měsíci .
4. Rodiče žádáme o dodržování splatnosti stravného.
5. Informace týkající se stravování dostanete na tel.č. 739 82 36 91.
6. I v případě, že dítě z různých důvodů není přítomno, je nutné dodržet termíny splatností.
zdrave-jid-2
Aktuální zprávy
  • Žádné rubriky

Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.
Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).