prachy

PLATBA ŠKOLNÉHO NA ROK 2018/2019

  Výše školného pro letošní školní rok byla stanovena na:

400,- Kč/měsíc. Školné plaťte na účet č. :

27-7189220227/0100

 vždy nejpozději do 12. v měsíci.

 Opakované zpoždění platby je důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

 Nezapomeňte uvádět číslo VS, které bylo Vašemu dítěti přiděleno.

Předškolní děti (Mravenečci) a děti s odkladem školní docházky školné neplatí !

Příspěvek na kulturu pro školní rok 2018/19

Částka: bude určena po prvních tř. schůzkách

Číslo účtu:  2800 241 370 / 2010