prachy

PLATBA ŠKOLNÉHO NA ROK 2016/2017

  Výše školného pro letošní školní rok byla stanovena na:

360,- Kč/měsíc. Školné plaťte na účet č. :

27-7189220227/0100

 vždy nejpozději do 12. v měsíci.

 Opakované zpoždění platby je důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

 Nezapomeňte uvádět číslo VS, které bylo Vašemu dítěti přiděleno.

Příspěvek na kulturu pro školní rok 2016/17

Číslo účtu:  2800 241 370 / 2010

Prosíme rodiče všech dětí v MŠ, aby zaplatili příspěvek na kulturní fond, který činí 1000Kč/dítě/rok nejpozději do konce září 2016.

Částku, prosím, zašlete na účet spolku rodičů č. 2800 241 370 / 2010, jako variabilní symbol uveďte variabilní symbol Vašeho dítěte pro školné, do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.

Platbu je možné rozdělit do dvou splátek – 500Kč za 1.pololetí uhradit v září 2016 a 500Kč za druhé pololetí uhradit v lednu 2017. Pokud máte individuální požadavky nebo dotazy k platbě, obraťte se na hospodáře spolku, příp. nás kontaktujte emailem – rodice.malomerice@seznam.cz.