domecek

Adresa :

Brno – Maloměřice

Proškovo náměstí 6

614 00 Brno

 Tel.: 545 230 527

 E-mail : msproskovo.nam@volny.cz

 www.msprosnam.malomerice.cz

telefon

TELEFONNÍ ČÍSLA:
MATEŘSKÁ ŠKOLA PEVNÁ : 545 230 527

ŘEDITELKA MOBIL : 606 763 114

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ: 739 823 691

1. Odhlašovat nebo přihlašovat dítě ke stravování je nutné do 11,00 hod. den předem, a to vždy na tel.č. 739 82 36 91 nebo písemně do sešitu u jednotlivých tříd.
2. Strava, kterou již nelze odhlásit, si rodiče mohou vyzvednout ve školce  od 11,30 hod do 11,45 hod, a to jen do nádob k tomu určených /jídlonosičů/.Strava je určena k bezprostřední spotřebě, a proto není možné tuto déle uchovávat. Stravu je možné vyzvednout pouze první den nepřítomnosti dítěte.
3. Stravné se platí zálohově dopředu v počtu stravovaných dnů za stávající měsíc. /sazba x počet stravovaných dnů v měsíci– odhlášené dny předchozího měsíce/. Částky stravného budou k dispozici /na seznamech/ v šatnách jednotlivých tříd první pracovní dny každého měsíce. Stravné se platí do 12. v měsíci .
4. Rodiče žádáme o dodržování splatnosti stravného.
5. Informace týkající se stravování dostanete na tel.č. 739 82 36 91.
6. I v případě, že dítě z různých důvodů není přítomno, je nutné dodržet termíny splatností.