Klub rodičů Maloměřice, z.s.,

V únoru 2012 bylo při naší MŠ založeno sdružení rodičů (dříve SRPŠ) s názvem Klub rodičů Maloměřice, o.s.

V roce 2015 proběhla změna občanského sdružení na zapsaný spolek, s tím související změna názvu – Klub rodičů Maloměřice, z.s. a také změna Stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem.

Adresa: Proškovo nám. 150/6, 614 00 Brno, IČO: 227 51 777

Kontaktní osoby:

Předseda sdružení: Lenka Marušová, tel. 777 627 681

Místopředseda sdružení: Renata Trnková, tel. 737 003 102

Hospodář sdružení: Dana Pánková, tel. 725 055 888

Číslo účtu:  2800 241 370 / 2010

Kontaktní e-mail: rodice.malomerice@seznam.cz

Prosíme rodiče všech dětí, které navštěvují tuto MŠ, aby se stali členy sdružení rodičů!!!

Prosíme o vyplnění přihlášky a uhrazení 50,- Kč / roční příspěvek (můžete uhradit dohromady s příspěvkem na kulturu).

Vyplněné přihlášky odevzdejte, prosím, přímo ve třídách paním učitelkám.

Členové sdružení Klubu rodičů Maloměřice se mohou aktivně podílet na činnosti sdružení, při akcích pořádaných školkou spolu s rodiči, rozhodovat o činnosti sdružení, kulturních akcích apod. a kontrolovat činnost sdružení.

Cílem sdružení je navázat užší spolupráci nejen se školkou, ale i mezi sebou navzájem.

(Tomu pomůže i to, že si navzájem můžeme posílat informace emailem, či je vyvěšovat na internetu.)

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 je plánována úzká spolupráce s MŠ Proškovo náměstí 150/6, Brno – Maloměřice (dále jen MŠ), která bude jako doposud spočívat zejména v následujících činnostech:

–          aktivní spoluúčast na pořádání akcí typu: školní besídky, čarodějnice, pečení perníčků, dlabání dýní, velikonoční jarmark, den dětí, pasování prvňáčků, vytváření tabla budoucích prvňáčků apod.

–          podpora zájmových kroužků v MŠ (zejména plavání, angličtina, výtvarné a pohybové činnosti apod.)

–          spravování kulturního fondu MŠ

–          aktivní pomoc při správě objektu a vybavení MŠ (brigády typu montování či stěhování nábytku apod.)

–          získání příp. dotací na mimoškolní školní akce (výlety, den dětí apod.), na vybavení mateřské školy (hračky, knihy, nábytek, herní prvky do interiéru i ven na zahradu, příp. kopírka či jiné zařízení nutné pro provoz MŠ)

–          aktivní podpora pro spolupráci MŠ s mateřskou školou na Cihelní, se Základní školou Hamry 12, Brno, s Domovem důstojného stáří, s Úřadem městské části Brno – Maloměřice a Obřany a s dalšími organizacemi působícími v naší městské části (Dobrovolní hasiči, Skauti, ZUŠ Vranovská, Sokol, Orel, Klub dětí Kulička apod. – aktivní spoluúčast na hodech, dni dětí apod.)

–          pořádání či spolupořádání bazárku dětských potřeb a podobných akcí (dle zájmu rodičů)