Příchod dětí do MŠ:

od 6.30 do 8.30 hod.

Odchod dětí z MŠ:

od 14.45, nejpozději do 16.30 hod.

louceni