Po dohodě s ÚMČ Maloměřice – Obřany zajišťuje v letošním školním roce provoz

o hlavních prázdninách:

 

Mateřská škola Proškovo nám. 6

v době od 2.7. – 13.7. 2018

Prosíme rodiče o vyznačení

docházky dětí o hlavních prázdninách

nejpozději do 8.6.2018

ŠKOLNÉ ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ČINÍ 230,- KČ.

Renata Dohnalová, ředitelka MŠ Brno, Proškovo nám. 6