Dne 25.04.2018 Pálení čarodějnic v 15.30 hod.

„U Sosny“ (občerstvení u řeky)

Program: soutěže pro děti a opékání špekáčků

Rodiče si vyzvednou své dítě v MŠ.

Provoz MŠ do 16.30 hod.