• Solná jeskyně: 400,-Kč (10 návštěv jeskyně) , zaplatit nejpozději do 22.09.2017 (náhradníci neplatí , pouze pokud zastoupí nepřítomné dítě: á 40,-Kč) do třídy Broučků – pí. uč. Sylvě Kolářové.
  • Artík: 750,-Kč za pololetí, zaplatit nejpozději do 15.09.2017 do třídy Včeliček pí. uč. Kiliánové.
  • Fanfulínek: 500,-Kč za pololetí, zaplatit nejpozději do 15.09.2017  do třídy Včeličky – pí uč. Ivě Vágnerové.
  • Sportík: 500,-Kč za pololetí, zaplatit nejpozději do 15.09.2017 do třídy Broučků pí. uč. Nikol Valentové.
  • Angličtina: 1.760,-Kč za šk. rok (1x týdně dopoledne,           34 vyuč. hodin + učebnice). Přihlášky jsou ve třídě.

 

Děkujeme za pochopení.