1. Omlouvání PŘEDŠKOLÁKŮ

Nepřítomnost dítěte do tří dnů – omlouvá rodič ústně

Nepřítomnost dítěte delší jak tři dny – omlouvá rodič PÍSEMNĚ!

V případě plánované nepřítomnosti delší jako tři dny (rodinné důvody, dovolená…) – nutná písemná žádost o uvolnění dítěte.

 

  1. Provoz MŠ

6:30 – 16:30

Třída Včeliček: Ivana Vágnerová, Kristýna Kilianová

Třída Broučků: Bc. Nikol Valentová, Sylva Kolářová

Třída Mravenečků: Renata Dohnalová, Ivana Nováková

 

  1. Kroužky MŠ

PO : v dopoledních hodinách AJ

odpoledne 14:30-15:15, 15:15-16:00 Výtvarný kroužek – Artík

ÚT: odpoledne 14:30-15:15, 15:15-16:00 Hudebně-dramatický kroužek Fanfulínek

ST: v dopoledních hodinách solná jeskyně

v odpoledních hodinách edukativně stimulační skupiny (Předškoláci)

ČT: odpoledne 14:30-15:15, 15:15-16:00 sportovní kroužek Sportík

 

  1. Slavení narozenin dětí v MŠ

Od letošního školního roku již nebude možné z hygienických důvodů připravovat pohoštění pro děti doma (pizzy, muffiny, koláče, buchty, dorty) Veškeré potraviny, které budete chtít dát dětem do školky na oslavu narozenin musí být koupené, v původním obalu (složení, datum výroby a spotřeby…). Doporučujeme dát pro děti balené bonbony, ovoce, kupované řezy…

 

  1. Klub rodičů

Platba 1000 Kč/dítě/rok , z této částky jsou hrazené veškeré kulturní akce MŠ, dárečky pro děti (Mikuláš, MDD), školní výlet k MDD, rozloučení s předškoláky…

Prosíme maminky/tatínky, kteří by měli zájem podílet se na chodu Klubu rodičů, aby vyplnili a odevzdali přihlášku pí. učitelkám.

 

  1. Školné

Školné pro školní rok 2017/2018 činí 460 Kč. Prosíme, aby bylo uhrazeno na účet MŠ Proškovo nám. Nejpozději do 15. dne v měsíci.

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné NEPLATÍ!

 

🙂