Po dohodě s ÚMČ Maloměřice a Obřany zajišťuje v letošním školním roce provoz o hlavních prázdninách pro obě mateřské školy v městské části :

Mateřská škola Obřany, Cihelní 1a,

v době od 03.07.2017 – 14.07.2017

Podrobnější informace visí na nástěnce v MŠ.