OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vážení rodiče a přátelé mateřské školky,

vítáme Vás na našich webových stránkách mateřské školky MŠ Proškovo náměstí.

Naše mateřská škola se nachází v hezkém prostředí v Maloměřicích, v sousedství máme Obřany, řeku Svitavu, Cacovický ostrov a vápencový kopec Hády.

ostrova

Škola je trojtřídní s kapacitou 75 dětí. Děti jsou přijímány od 3 let do 7 let dle stanovených kritérií. Třídy jsou věkově homogenní – rozděleny na třídu Včeličky, Broučci a Mravenečci, což jsou ti nejstarší na škole. Naplněnost je 25 dětí na třídu.

deti-uvod

Naším cílem je vytvořit klidné, pohodové a podnětné prostředí pro další vývoj Vašich dětí. Různými aktivitami podněcujeme nápaditost, tvořivost a fantazii dětí a snažíme se rozvíjet jejich individualní předpoklady a vlohy.

Součástí mateřské školy je i  zahrada, která je vybavena pískovišti, průlezkami  a dalším vybavením, které podporuje aktivitu a hru dětí na čerstvém vzduchu.

img_20160517_081919

K zabezpečení fyzické a psychické pohody dětí a vytvoření dobrých podmínek pro jejich optimální vývoj nám pomáhají ještě i jiné formy práce jako např. vycházky, exkurze, experimentování, tvořivá dramatika, využívání běžných životních situací.

img_20160517_082320

A jak na naší školce pracujeme:
Naším cílem je vést děti ke zdravému způsobu života, poskytnout jim optimální prostředí pro učení a vývoj. Chceme, aby dítě, které odchází z mateřské školy bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, psychické, sociální, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život na demokratických principech.

img_20160519_081431

A něco z minulosti:

MŠ Proškovo nám. 6 – 4. 11. 1887 (vysvěceno), 1. 2. 1888 (zahájen provoz).

Proškovo náměstí pojmenováno roku 1939 po Filipu Proškovi (1855-1933), řídícím učiteli maloměřické školy v letech 1888-1917, vynikajícím pedagogovi, kulturním a osvětovém pracovníkovi.