Vážení rodiče a přátelé mateřské školky,

vítáme Vás na našich webových stránkách.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Naše mateřská školka se nachází v klidné okrajové části Brna a má k dispozici zrekonstruovanou zahradu, kde se děti můžou dostatečně vydovádět.

IMG_20160517_081919

Ve škole jsou tři věkově rozdělené třídy – Včeličky, Broučci a Mravenečci.
IMG_20160517_082105 IMG_20160517_082044 IMG_20160517_082330 IMG_20160517_082320 IMG_20160517_083932 IMG_20160517_083823

Každá třída má svoji šatnu a umývárnu se záchodky. IMG_20160517_082159 IMG_20160517_082239

Do naší MŠ jsou přijímány děti zpravidla od tří let na základě zápisu do MŠ, jehož termín vyhlašujeme po dohodě se zřizovatelem. Výjimečně jsou přijímány i děti mladší. Každou třídu navštěvují děti ve věku od 3 do 6 let, při odkladu školní docházky do 7 let.

IMG_20160517_082511 IMG_20160517_082432

Třídy jsou naplňovány do počtu dvaceti dětí, maximálně však do dvaceti pěti dětí. Momentálně celkový počet dětí je 75.

Náš vzdělávací program je zaměřen na harmonický rozvoj osobnosti, vedení ke zdravému způsobu života, rozvíjení pohybových a výtvarných dovedností dítěte.

IMG_20160517_082533 IMG_20160517_082448

Naším cílem je vytvořit v naší školce rodinné prostředí, kde se děti cítí dobře, umí se radovat a smát, kde se budou rozvíjet ve všech oblastech s důrazem na upevňování a ochranu svého zdraví, zprostředkování porozumění přírodě, posílení ohleduplnosti k ní, životnímu prostředí, k sobě samému i k druhým.

deti závěr děti úvod

Zaměstnanci naší školky :

Renata Dohnalová – ředitelka

Ivana Nováková – zástupkyně ředitelky

Ivana Vágnerová – učitelka

Sylva Kolářová – učitelka

Bc. Nikol Krčová – učitelka (mateřská dovolená – zástup Simona Kolářová)

Mgr. Hana Hynštová – učitelka (mateřská dovolená – zástup Kristýna Kiliánová)

Veronika Hrnčiříková – školnice

Vladimíra Hanáková – provozní pracovnice – kuchařka

Lenka Čápková – uklízečka

A něco z minulosti:

MŠ Proškovo nám. 6 – 4. 11. 1887 (vysvěceno), 1. 2. 1888 (zahájen provoz).

Proškovo náměstí pojmenováno roku 1939 po Filipu Proškovi (1855-1933), řídícím učiteli maloměřické školy v letech 1888-1917, vynikajícím pedagogovi, kulturním a osvětovém pracovníkovi.

Proškáč 2 Proškáč

IMG_20160517_085007 IMG_20160519_081706